Osoba redagująca Biuletyn Informacji PublicznejPGE Dystrybucja S.A.:

Dariusz Bigelmajer

Dariusz.Bigelmajer@pgedystrybucja.pl
+48 81 710-57-06
fax: +48 81 744-23-39

fax: +48 81 744-23-39

Osoby wprowadzające do Biuletynu Informacji Publicznej:

Andrzej Murawski

Andrzej.Murawski@pgedystrybucja.pl
+48 22 512-12-83
fax: +48 22 673-49-11

fax: +48 22 673-49-11