W ramach prac wybudowana została nowa stacja 110 kV\SN, linie kablowe średniego napięcia o łącznej długości 100 km (33 km trasy kablowej) oraz kanalizacja teletechniczna i światłowodowa. Wartość wszystkich inwestycji realizowanych przez OR tj. stacji elektroenergetycznych, linii kablowych i innych urządzeń, wyniesie ok. 25 mln zł. Realizowana infrastruktura zapewni zasilanie w energię elektryczną na obecnych 88 ha terenów inwestycyjnych realizowanych w ramach I etapu projektu oraz stworzy możliwość rozwoju pozostałych terenów należących do strefy. PGE Dystrybucja S.A. to część Grupy Kapitałowej PGE i największa spółka dystrybucji energii w Polsce. Obsługuje ponad 5,2 mln klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Konsekwentne inwestycje i modernizacja sieci dystrybucyjnej przyczyniają się do poprawy jakości dostaw energii do odbiorców końcowych.

pgedystrybucja_biuroPrasowe_site