Wolontariusze Oddziału Białystok remontują salę do hydroterapii w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku. Już we wrześniu skorzystają z niej pierwsi podopieczni. Celem projektu wolontariackiego jest wymiana wentylacji i odnowienie sali do hydroterapii w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - koło w Giżycku. Każdego dnia z sali korzysta ok. 30 osób (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). Prowadzone są tam zabiegi, terapie indywidualne i grupowe. Jednak z powodu dużej wilgotności pomieszczenia na przestrzeni lat zniszczeniu uległy ściany, sufit, prysznice oraz wyposażenie, znajdujące się w sali. Po remoncie poprawi się przede wszystkim jakość prowadzonych terapii i zabiegów. Poza tym normalizacji ulegnie temperatura otoczenia oraz poziom wilgotności, a wymiana wentylacji pozwoli na wyciszenie wnętrza sali i zagwarantuje właściwe warunki do prowadzenia zajęć z hydroterapii. Po zakończeniu sala będzie w pełni dostosowana do obowiązujących przepisów. Wolontariusze przekroczyli już półmetek prac, zdemontowali stary sufit i zamontowali nowy, odmalowali ściany, ze wsparciem fachowców wymienili system wentylacji. Wolontariat był wyzwaniem dla każdego z nich, bo na co dzień robią coś zupełnie innego, ale sami przyznają, że działając dla dobra innych, czują jak wielka siła tkwi w wolontariacie. Do wzięcia udziału w programie namówił mnie mąż i umówił na spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia dla Osób Niepełnosprawnych, którzy z entuzjazmem przyjęli możliwość pomocy wolontariuszy przy remoncie pomieszczeń rehabilitacyjnych. I tak się zaczęło! – mówi Daria Gwiazdowska, liderka zespołu wolontariackiego z Giżycka. Bez żadnego problemu znaleźli się kolejni ochotnicy, którzy zaoferowali swoją pomoc podczas realizacji projektu. Oprócz Darii w projekcie biorą udział Zbigniew Chmielewski, Anna Pawlicka i Krzysztof Marszałkowski – koledzy z pracy. To czwórka wspaniałych ludzi, na co dzień pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, lubiących pomagać innym za „dziękuję”. Projekt ten jest jednym z 40 nagrodzonych w II edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Program ma formę konkursu, w którym zespoły pracowników przygotowują projekty wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności. W ramach II edycji programu wolontariusze PGE angażują zaangażują się w różnorodne inicjatywy w całej Polsce, m.in. instalują szkolny radiowęzeł i przeprowadzą warsztaty dziennikarskie dla dzieci, budują z uczniami szkolną mini-elektrownię wiatrową, organizują wydarzenia integrujące lokalną społeczność, remontują sale terapeutyczne oraz przeprowadzają półkolonie dla dzieci i młodzieży. Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Organizatorami programu są Fundacja PGE - Energia z Serca i PGE Polska Grupa Energetyczna.

pgedystrybucja_biuroPrasowe_site