Pan Marek Goluch był Wiceprezesem Zarządu PGE Dystrybucja ds. Rozwoju od 1 kwietnia 2010 r. Przez ostatnie trzy miesiące pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, jednocześnie nadzorując jej Pion Centralny. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Exatel S.A. W ciągu ostatnich lat PGE Dystrybucja S.A. wdrożyła wiele programów efektywnościowych i optymalizacyjnych, przeprowadziła prace nad ujednoliceniem procedur i procesów związanych z realizacją obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zrealizowała wiele kluczowych inwestycji energetycznych oraz znacząco poprawiła wyniki finansowe. Obecnie trwa proces łączenia łódzkich Oddziałów.

pgedystrybucja_biuroPrasowe_site