Po przeprowadzonym procesie konsolidacji PGE Dystrybucja prowadzi konsekwentne działania w zakresie ujednolicania stawek opłat na terenie działania operatora. Skutkiem tych działań jest obniżenie tempa wzrostu opłat dystrybucyjnych dla odbiorców wschodniej Polski. W opinii spółki niższa dynamika wzrostu stawek opłat na ścianie wschodniej będzie się utrzymywała w kolejnych latach. Obecnie PGE Dystrybucja prowadzi restrukturyzację struktur terenowych, która umożliwi spółce dalsze ograniczenia kosztowe, zmniejszenie wzrostu stawek oraz dostosowanie do modelu regulacyjnego wprowadzonego przez URE.

pgedystrybucja_biuroPrasowe_site