Po raz pierwszy PGE Dystrybucja zrealizowała w wymiarze pełnego roku zamówienia w ramach planu zamówień wspólnych liniowych w 2011 roku. Powołany po konsolidacji Departament Zakupów Centrali PGE Dystrybucja corocznie tworzy plan zamówień wspólnych liniowych tj. obejmujący linię biznesową dystrybucji. Operator podaje, że ilość postępowań wspólnych liniowych w roku 2011 wyniosła nieco ponad 40. Spółka podkreśla, że sprawne kierowania szeregiem postępowań zakupowych jednocześnie zapewniają usytuowane w oddziałach spółki centra kompetencyjne obsługujące poszczególne kategorie zakupowe, których pracę koordynuje Departament Zakupów w centrali. Wspólne postępowania zakupowe są jednym z programów redukcji kosztów funkcjonowania spółki. W wyniku przeprowadzenia postępowań wspólnych liniowych spółka uzyskała oszczędności w wysokości ponad 30 mln zł. Największe oszczędności wypracowała przy zakupie urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej, transformatorów, a także ochrony osób i mienia. Operator podaje również kolejny krok zmierzający do ograniczenia kosztów funkcjonowania spółki – są to elektroniczne aukcje zakupowe w postępowaniach. Spółka zwraca uwagę, że zasadniczą cechą aukcji elektronicznej jest rywalizacja pomiędzy dostawcami, co prowadzi do obniżenia cen oferowanych dostaw oraz usług i w efekcie umożliwia dokonywanie oszczędności. Dla przykładu PGE Dystrybucja przeprowadziła aukcję elektroniczną na zakup transformatorów w 2011 roku za kwotę blisko 54 mln złotych. Efektem z aukcji są różnice w wielkościach pomiędzy sumą cen najkorzystniejszych ofert po przeprowadzeniu aukcji a ich cenami z ofert „papierowych”, które wyniosły 5, 5 mln zł.

pgedystrybucja_biuroPrasowe_site