Projekt instalacji elektrycznej w danym lokalu winien uwzględniać wydzielenie odpowiedniej liczby obwodów – zarówno dwufazowych, przeznaczonych do zasilania niewielkich odbiorników prądu, jak i trójfazowych, przeznaczonych do zasilania urządzeń o dużym poborze energii: kuchni elektrycznych, przepływowych podgrzewaczy wody, pieców akumulacyjnych oraz obwodów jednofazowych do zasilania: pralek, zmywarek do naczyń. Obwody trójfazowe powinny być uwzględnione nawet wówczas, gdy w trakcie wykonywania instalacji nie przewiduje się zainstalowania tych wszystkich sprzętów. W mieszkaniu powinna być zaplanowana odpowiednia liczba obwodów w stosunku do ilości urządzeń, jakie zostaną do nich podłączone.