Tak, taka umowa może być podstawą do złożenia we właściwym terytorialnie Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A., wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Założenie odrębnego licznika realizowane jest na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia.