Instalacja elektryczna, użytkowana zgodnie z przyznaną mocą i zabezpieczeniami, będzie nam służyć bardzo długo, ale należy na bieżąco kontrolować puszki i styki, a co 5 lat okazać instalację posiadającemu stosowne uprawnienia elektrykowi, by ocenił jej dalszą przydatność. Jeśli nastąpi jej przeciążenie, spowoduje to nie tylko uszkodzenie urządzeń, ale też zagrozi bezpieczeństwu ludzi. Gdy w pracy instalacji obserwujemy niepokojące objawy – każde, nawet drobne iskrzenie w gniazdach elektrycznych jest zagrożeniem – należy niezwłocznie ustalić przyczynę i usunąć usterkę. Pamiętajmy jednak, by naprawę lub modernizację instalacji powierzać zawsze komuś z odpowiednimi uprawnieniami.