Jak widać na powyższym rysunku sieć ta może występować jako napowietrzna lub kablowa.

Sieć napowietrzna niskiego napięcia z racji budowy jest wrażliwa na warunki zewnętrzne, np. warunki atmosferyczne - zwarcia spowodowane przez wiatr, wyładowania atmosferyczne, a także związane z oddziaływaniem ludzkim - zarzutki, zerwania linii itp. Zdarzenia awaryjne powodują zadziałanie zabezpieczeń linii - przepalenie bezpieczników, skutkują przerwą w dostawie.

Czy możesz zrobić coś aby zmniejszyć ilość przerw i czas jej trwania?
- Oczywiście, każdy odbiorca korzystający z takiej sieci ma na to wpływ. W jaki sposób? 

Jeśli zauważysz świecenie, błyski na linii - dzwoń pod numer 991, Twoja informacja usprawni działania pogotowia energetycznego.

Drzewa i gałęzie na Twojej działce - pamiętaj, planując zagospodarowanie działki uwzględnij docelową wysokość drzew pod linią. Wrośnięte drzewa niekorzystnie wpływają na pracę sieci, mogą także spowodować zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Sieć kablowa niskiego napięcia jest wielokrotnie mniej awaryjna od sieci napowietrznej. W tej sieci awarie najczęściej spowodowane są działaniem mechanicznym, np. koparka, budowa elementów ziemnych.

Czy Ty możesz zrobić coś aby zmniejszyć ilość przerw i czas jej trwania?- Oczywiście, każdy odbiorca korzystający z takiej sieci ma na to wpływ. W jaki sposób? 
Jeśli wykonujesz lub zlecasz wykonanie prac ziemnych - sprawdź czy w obrębie prac nie znajdują się podziemne urządzenia energetyczne.