Główną przyczyną awarii na sieci SN jest działanie czynników zewnętrznych: wysokie drzewa, gałęzie na linii, ptaki itp. oraz atmosferycznych: silny wiatr, wyładowania atmosferyczne, ciężki śnieg, szadź.

Wszystkie te przyczyny mogą powodować przerwy w zasilaniu oraz zaniki napięcia.

Podczas lokalizacji uszkodzenia w sieci mogą wystąpić chwilowe zaniki i powroty zasilania. Jest to związane z technologią lokalizacji.

Przyczyną krótkich (kilku- i kilkunastosekundowych) przerw w dostawie mogą być także tzw. zdarzenia przemijające. Spowodowane są krótkotrwałymi zdarzeniami w sieci, np. upadek gałęzi, zwarcie spowodowane przez ptaka. W takim przypadku automatyka samoczynnego ponownego załączenia po krótkim czasie „próbuje" załączyć sieć, jeżeli przyczyna ustąpiła następuje powrót zasilania.

Czy Ty możesz zrobić coś aby zmniejszyć ilość przerw i czas jej trwania?
- Oczywiście, każdy odbiorca korzystający z takiej sieci ma na to wpływ. W jaki sposób? 

Analogicznie jak w sieci niskiego napięcia należy w trybie pilnym przekazywać informację o zauważonych nieprawidłowościach: o błyskach, iskrzeniach na słupie, o wrośniętych gałęziach, pochylonych drzewach w kierunku linii itp.