Pamiętaj:

Nigdy nie powinieneś naprawiać usterek samodzielnie, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji i wiedzy, gdyż nieumiejętne obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi może skończyć się porażeniem.

Za przyjazd pogotowia energetycznego pobierane są następujące opłaty wg cennika:

  • za wymianę bezpieczników oplombowanych wg. cennika
  • nieuzasadnione wezwania do uszkodzeń urządzeń niepodlegających konserwacji PGE Dystrybucja S.A.,
  • zerwanie plomb należących do PGE Dystrybucja S.A.,
  • odłączenie i podłączenie energii na czas naprawy instalacji,
  • inne, zawarte w cenniku usług dodatkowych PGE Dystrybucja S.A.

Jakie mogą być przyczyny przerw awaryjnych w dostawie energii elektrycznej?

Aby objaśnić przyczyny awarii musimy przybliżyć zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Aby energia elektryczna dotarła do Twojego domu musi zostać wyprodukowana w elektrowni, przesłana siecią wysokiego napięcia, przetransformowana na sieć średniego napięcia, następnie przesłana tą siecią do komunalnych stacji transformatorowych, po czym siecią niskiego napięcia przesłana do Twojego domu