Pamiętaj:

Nigdy nie powinieneś naprawiać usterek samodzielnie, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji i wiedzy, gdyż nieumiejętne obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi może skończyć się porażeniem.

 

Jakie mogą być przyczyny przerw awaryjnych w dostawie energii elektrycznej?

Aby objaśnić przyczyny awarii musimy przybliżyć zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Aby energia elektryczna dotarła do Twojego domu musi zostać wyprodukowana w elektrowni, przesłana siecią wysokiego napięcia, przetransformowana na sieć średniego napięcia, następnie przesłana tą siecią do komunalnych stacji transformatorowych, po czym siecią niskiego napięcia przesłana do Twojego domu