Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, iż po zatwierdzeniu decyzją Prezesa URE DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013r., decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dniem 1 października 2013 r. zostaje wprowadzona do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji PGE Dystrybucja S.A.

Z dniem wejścia w życie nowej IRiESD przestaje obowiązywać dotychczasowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzona decyzjami Prezesa URE z dnia: 17 grudnia 2009r. znak: DPK-7110-4(4)/2009/HJ oraz 4 października 2010r. znak: DPK-7124-35(5)/2010/MIKo.