Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 30.06.2016 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 15.07.2016 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/1/2016 IRiESD

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2016.