Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 03.04.2015 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 17.04.2015 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/1/2015 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2015 z raportem z procesu konsultacji.