Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 09.03.2017 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 23.03.2017 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/1/2017 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2017 z raportem z procesu konsultacji.