Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/1/2015

 

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR-4321-5(4)/2015/MKo1 z dnia 26.06.2015 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

  1. Zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2013r. znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/1/2015.
  2. Ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzień 1 lipca 2015r.