Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/1/2016 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRD.4321.1.1.2016.MKo4 z dnia 07.09.2016r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1. Zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2013r. znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zmienioną decyzjami: nr DRR-4321-6(2)/2014/MKo4 z dnia 26.06.2015 r. oraz DRR-4321-7(9)/2015/2016/MKo4 z dnia 13.01.2016, poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2016.

2. Ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji B/1/2016 na dzień 1 października 2016r.