Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu Sprzedawcy

Odbiorca lub upoważniony przez niego Sprzedawca zobowiązany jest wypowiedzieć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z dotychczasowym Sprzedawcą.