Powiadomienie PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej

Upoważniony przez Odbiorcę nowy Sprzedawca dokonuje zgłoszenia zawarcia nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla każdego punktu poboru energii elektrycznej (licznika) do odpowiedniego Oddziału PGE Dystrybucja S.A., na terenie, którego znajduje się punkt poboru energii elektrycznej. Zgłoszenie dokonywane jest na formularzu przygotowanym przez PGE Dystrybucja S.A. lub za pomocą dedykowanych systemów informatycznych – w terminie 21 dni przed planowanym terminem realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.