Weryfikacja przez PGE Dystrybucja S.A. zgłoszenia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej

PGE Dystrybucja S.A. dokonuje weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, zgodnie z zapisami IRiESD.

W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej PGE Dystrybucja S.A. informuje strony dokonujące zgłoszenia.