Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Odbiorca zawiera z PGE Dystrybucja S.A. Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub upoważnia Sprzedawcę do zawarcia takiej umowy w jego imieniu.