PGE Dystrybucja S.A. dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zmiany Sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie odczytu wykonanego z maksymalnie z pięciodniowym wyprzedzeniem lub opóźnieniem. Dopuszcza sie również oszacowanie ww. wskazań.

 

Co po zmianie?

 

Jeżeli Odbiorca zawarł ze sprzedawcą umowę na sprzedaż energii elektrycznej:

  1. będzie posiadał dwie umowy: na dystrybucję energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. i na sprzedaż energii  z wybranym przez siebie sprzedawcą
  2. będzie otrzymywał dwie faktury: za dystrybucję energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. i za sprzedaż energii od nowego sprzedawcy

 

Jeżeli Odbiorca zawarł ze sprzedawcą umowę kompleksową:

  1. będzie posiadał jedynie umowę z wybranym przez siebie sprzedawcą
  2. będzie otrzymywał od nowego sprzedawcy jedną fakturę - łącznie za sprzedaż energii oraz za dystrybucję energii elektrycznej