Procedurę przyłączenia odbiorców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.).

Ze względu na zakres informacji koniecznych do złożenia wniosku o warunki przyłączenia i zakresu prac związanych z realizacją przyłączenia po stronie Podmiotu Przyłączanego jak i PGE Dystrybucja S.A. proces możemy podzielić na:

a) przyłączenie odbiorcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV

Są to masowe - typowe przyłączenia do sieci niskiego napięcia obiektów podmiotów przyłączanych takich jak budynki mieszkalne, siedliska, małe zakłady usługowe itp.

b) przyłączenie odbiorcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu powyżej 1 kV.

Do sieci średniego napięcia (pow. 1kV i miej niż 110 kV) przyłączane są średnie zakłady przemysłowe, duże zakłady usługowe, galerie handlowe itp., natomiast do sieci 110 kV duże zakłady przemysłowe o mocy zainstalowanych urządzeń rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu megawatów.


Proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia wniosku o warunki przyłączenia nie tylko w sytuacji przyłączenia nowego obiektu ale również zwiększenia mocy przyłączeniowej istniejącego obiektu lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączanego podmiotu.