Realizacja przyłączenia po stronie PGE Dystrybucja S.A. rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy o przyłączenie.

Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następuje:
          - odbiór urządzeń, sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu, wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.,
          a
          - po stronie Odbiorcy - złożenie „Oświadczenia o wykonaniu instalacji” (druk dostępny TUTAJ, zakładka "Wnioski o przyłączenie dla Odbiorcy"), które podpisuje Odbiorca i Wykonawca sieci i instalacji w przyłączanym obiekcie, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.

Po zakończeniu prac zgodnie z umową o przyłączenie i dostarczeniu powyższego oświadczenia, PGE Dystrybucja S.A. wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”.