PGE Dystrybucja S.A. otrzymuje informację od Sprzedawcy o zawarciu umowy kompleksowej, na podstawie której przystępuje do montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

W przypadku rozdzielenia umowy dystrybucji i sprzedaży energii montaż układu pomiarowo rozliczeniowego następuje po zawarciu obydwu umów. Jeżeli odbiorca jest przyłączany do sieci o napięciu powyżej 1 kV, układ pomiarowo – rozliczeniowy jest własnością odbiorcy i niezbędny jest jego odbiór przez PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem dostarczania energii elektrycznej do obiektu.

Po zakończeniu powyższej procedury odbiorca może korzystać z energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A.