Po zawarciu umów, o których mowa powyżej, przed rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej i wprowadzania do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., niezbędny jest odbiór i oplombowanie przez PGE Dystrybucja S.A. układów pomiarowo-rozliczeniowych będących własnością Wytwórcy.

Po zakończeniu całej procedury Wytwórca może wprowadzać do sieci PGE Dystrybucja S.A. energię elektryczna wytworzoną w źródle.