Sprawdzenie zgodności wykonania prac związanych z instalacją mikroinstalacji polegać będzie na sprawdzeniu rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów przetwornika.

Dla inwertera przetwarzającego energię ze źródła fotowoltaicznego przyłączonego do sieci nN nastawy powinny być zgodne z poniższą tabelą.

 

PARAMETR

WARTOŚĆ

Napięcie znamionowe

230V

Częstotliwość znamionowa

50Hz

Funkcja zabezpieczająca przed obniżonym napięciem

Załączona

Limit obniżonego napięcia

80%

Zwłoka czasowa dla obniżonego napięcia

200 ms

Funkcja zabezpieczająca przed podwyższonym napięciem

Załączona

Limit podwyższonego napięcia

111%

Zwłoka czasowa dla podwyższonego napięcia

200 ms

Funkcja zabezpieczająca przed obniżoną częstotliwością

Załączona

Limit obniżonej częstotliwości

-2,0 Hz

Zwłoka czasowa dla obniżonej częstotliwości

200 ms

Funkcja zabezpieczająca przed podwyższoną częstotliwością

Załączona

Limit podwyższonej częstotliwości

0,2 Hz

Zwłoka czasowa dla podwyższonej częstotliwości

200 ms

Zakres zmian limitu częstotliwości w zależności od mocy

Wyłączona

Zwłoka czasowa po inicjalizacji uruchomienia

30 s

Zwłoka czasowa po krótkim zakłóceniu w sieci

5 s

Zwłoka czasowa dla ponownego uruchomienia

30 s

Niesymetryczność sieci

7 kW