PGE Dystrybucja S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego w myśl Art 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 984),  opracowuje plany prac remontowych dla urządzeń, instalacji i sieci.

 

PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN i RS oraz Stacje SN/nN w 2018 roku

Jedn.

Ilość zabiegów

Miary

Stacje WN/SN i RS

szt.

31 109

Stacje SN/nN

szt.

53 534

 Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

11 192

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

5 710

 Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

32 889

Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

31 659

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

42 111

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

150 843

   
   
   

Zakres projektów modernizacyjnych sieci

Jedn.

Razem

dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

Miary

Stacje WN/SN

szt.

14

Linie nap. WN

km

162

Linie kab. WN

km

0

Linie nap. SN

km

507

Linie kab. SN

km

894

Stacje słup. SN/nN

szt.

747

Stacje wnętrz. SN/nN

szt.

356

Linie nap. nN

km

694

Linie kab. nN

km

381

 

Pozostałe prace remontowe w roku 2018 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2018.