Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2017 na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PGE Dystrybucja S.A. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2016 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźnik Typ przerwy Z uwzględnieniem
przerw katastrofalnych
Bez uwzględnienia
przerw katastrofalnych
SAIDI Planowane 119,41 119,41
Nieplanowane 281,90 252,05
SAIFI Planowane 0,61 0,61
Nieplanowane 3,88
3,86
MAIFI 8,57
Liczba obsługiwanych odbiorców 5 307 050