Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PGE Dystrybucja S.A. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2017 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźnik Typ przerwy Z uwzględnieniem
przerw katastrofalnych
Bez uwzględnienia
przerw katastrofalnych
SAIDI Planowane 95,05 95,05
Nieplanowane 461,70 385,89
SAIFI Planowane 0,48 0,48
Nieplanowane 5,00
4,97
MAIFI 9,46
Liczba obsługiwanych odbiorców 5 350 667