Lublin-Miasto

Zmień lokalizację
Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2017-09-22 08:00 2017-09-22 15:00 7 Dąbrowica
  • 194
1K-1748
wstawienie złącza
2017-09-22 08:00 2017-09-22 16:00 8 Lublin
  • ul. Ofelii 23, 25, 27.
K395
modernizacja sieci nN
2017-09-26 08:00 2017-09-26 14:00 6 Lublin
  • ul. Spacerowa od ulicy Wojennej do ulicy Wyścigowej
  • ul. Wojenna od ulicy Wyścigowej do ulicy Spacerowej
  • ul. Wyścigowa od nr 11 do nr 23
K-247
Modernizacja sieci nN
2017-09-27 08:00 2017-09-27 17:00 9 Lublin
  • ul. Nałęczowska 67-81,81a, 81b, 83a, 83b.
K-455
Przebudowa linii nN , przełączenie odbiorców.
2017-09-28 08:00 2017-09-28 14:00 6 Lublin
  • ul. Poligonowa 17-39 , 92-114
Jakubowice Konińskie
  • ul. Dębina 37d, 41,45,47,51a,51c.
K-179
Wymiana słupa nr-12 ul.Poligonowa.
2017-09-29 08:00 2017-09-29 16:00 8 Lublin
  • ul. Nałęczowska od nr 61 do nr 67
K-455