Wyszków

Zmień lokalizację
Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2017-08-16 07:30 2017-08-16 18:30 11 Psary
 • Nowiny.
Tocznabiel
11-0258 PSARY NOWINY , 11-0257 TOCZNABIEL.
2017-08-16 08:00 2017-08-16 15:00 7 Ugniewo
 • Skałki.
11-0867 UGNIEWO SKAŁKI.
2017-08-16 08:00 2017-08-16 15:00 7 Gałki
07-0196 GAŁKI 1.
2017-08-16 08:00 2017-08-16 15:00 7 Sterdyń
 • Pałac.
07-1341 STERDYŃ PAŁAC.
2017-08-17 07:30 2017-08-17 18:30 11 Psary
 • Nowiny.
Tocznabiel
11-0258 PSARY NOWINY , 11-0257 TOCZNABIEL.
2017-08-17 08:00 2017-08-17 15:00 7 Ugniewo
 • Pieńki.
11-0868 UGNIEWO PIEŃKI.
2017-08-17 08:00 2017-08-17 15:00 7 Rudniki
07-0158 RUDNIKI.
2017-08-17 08:00 2017-08-17 18:00 10 Sadowne
 • Zajazd Turystyczny, SKR, Oczyszczalnia Ścieków, działki.
 • Kolonia.
 • Wycecha 1,2.
 • Długa 69.
07-1196 SADOWNE ZAJAZD TUR., 07-1147 SADOWNE SKR, 07-0783 SADOWNE KOLONIA 4.
2017-08-18 07:30 2017-08-18 18:30 11 Psary
 • Nowiny.
Tocznabiel
11-0258 PSARY NOWINY , 11-0257 TOCZNABIEL.
2017-08-18 08:00 2017-08-18 15:00 7 Kanabród
07-0195 KANABRÓD 1.
2017-08-18 08:00 2017-08-18 15:00 7 Jasienica
11-0649 JASIENICA II K/OSTROWI.
2017-08-18 08:00 2017-08-18 15:00 7 Pustelnik
07-0568 PUSTELNIK 1.
2017-08-18 08:00 2017-08-18 18:00 10 Strachów
 • ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 50A,120 oraz działki.
 • ul. Wierzbowa
 • ul. Słoneczna
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Nadliwie
 • 1 do 62,76,78.
Wyszków
 • Studzienna 11.
Puste Łąki
 • ul. Liwcowa
 • ul. Grzybowa
 • ul. Poziomkowa
 • ul. Jadowska 17,25,29.
 • ul. Leśna
 • ul. Rzeczna 10.
 • ul. Loretańska 6 do 12.
Świniotop
 • ul. Radosna
 • ul. Liwcowa
 • Szeroka.
11-0550 HALIN NADLIWIE , 11-0500 HALIN INCO , 11-1871 STRACHÓW.
2017-08-18 08:00 2017-08-18 18:00 10 Sadowne
 • Zajazd Turystyczny, SKR, Oczyszczalnia Ścieków, działki.
 • Kolonia.
 • Wycecha 1,2.
 • Długa 69.
Ocięte
07-1196 SADOWNE ZAJAZD TUR., 07-1147 SADOWNE SKR, 07-0783 SADOWNE KOLONIA 4, 07-0623 OCIĘTE 3.
2017-08-21 07:30 2017-08-21 16:30 9 Zambski Kościelne
 • Leśna 87,87A,88,91,93,94 oraz działki.
Kalinowo
 • 18,24 do 25B.
11-1232 ZAMBSKI KOŚCIELNE IV , 11-0483 ZAMBSKI KOŚCIELNE III.
2017-08-21 08:00 2017-08-21 15:00 7 Ugniewo
11-0821 UGNIEWO I.
2017-08-21 08:00 2017-08-21 11:30 3 Sokołów Podlaski
 • ul. Złota oraz Niezłomnych.
07-1594 SOKOŁÓW PODLASKI ZŁOTA.
2017-08-22 07:30 2017-08-22 17:30 10 Sadoleś
Morzyczyn Włościański
Płatkownica
 • 1 do 12,20,28,29,32,43,55 do 81,83,85,87.
07-0496 SADOLEŚ 3, 07-0613 MORZYCZYN WŁ. 1, 07-0494 SADOLEŚ 1, 07-0498 SADOLEŚ 5, 07-0495 SADOLEŚ 2, 07-0509 PŁATKOWNICA 4, 07-0497 SADOLEŚ 4, 07-0510 PŁATKOWNICA 5.
2017-08-22 08:00 2017-08-22 15:00 7 Kalinowo
 • Stare.
11-0669 KALINOWO STARE III.
2017-08-22 08:00 2017-08-22 15:00 7 Ślężany
 • również Letnisko.
Kowalicha
 • również Działki.
Ludwinów
11-1097 ŚLĘŻANY III , 11-0102 ŚLĘŻANY I , 11-1482 KOWALICHA LETNISKO II , 11-1663 ŚLĘŻANY LETNISKO II , 11-1125 KOWALICHA LUDWINÓW III , 11-1046 ŚLĘŻANY II , 11-1124 KOWALICHA LUDWINÓW II , 11-1443 KOWALICHA DZIAŁKI , 11-1053 ŚLĘŻANY LETNISKO I.
2017-08-23 07:30 2017-08-23 19:30 12 Budziska
 • 151 do 216B.
Jasiorówka
 • 123 do 254.
Burakowskie
 • 1 do 5A.
07-0355 JASIORÓWKA 2, 07-1337 BUDZISKA NOWE.
2017-08-23 07:30 2017-08-23 17:30 10 Sadoleś
Morzyczyn Włościański
Płatkownica
 • 1 do 12,20,28,29,32,43,55 do 81,83,85,87.
07-0496 SADOLEŚ 3, 07-0613 MORZYCZYN WŁ. 1, 07-0494 SADOLEŚ 1, 07-0498 SADOLEŚ 5, 07-0495 SADOLEŚ 2, 07-0509 PŁATKOWNICA 4, 07-0497 SADOLEŚ 4, 07-0510 PŁATKOWNICA 5.
2017-08-23 08:00 2017-08-23 15:00 7 Kalinowo
 • Podgucie.
11-0692 KALINOWO PODGUCIE II.
2017-08-23 08:00 2017-08-23 15:00 7 Obryte
11-0174 OBRYTE II SZKOŁA , 11-1119 OBRYTE V , 11-0442 OBRYTE IV GS PIEKARNIA , 11-1120 OBRYTE VI , 11-1118 OBRYTE I.