PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Rzeszów ogłasza rekrutację na stanowisko elektromonter w Rejonie Energetycznym Rzeszów/Wydział Utrzymania Sieci

Szczegóły ogłoszenia w pliku do pobrania

PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Rzeszów ogłasza rekrutację na stanowisko inspektor nadzoru w Departamencie Eksploatacji i Nadzoru/Centrala Oddziału

Szczegóły ogłoszenia w pliku do pobrania:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Rzeszów ogłasza rekrutację na stanowisko referent ds usług dystrybucyjnych w Departamencie Usług Dystrybucyjnych/Centrala Oddziału

Szczegóły ogłoszenia w pliku do pobrania:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów informuje o wszczęciu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektor Departamentu Specjalistycznego.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Rzeszów ogłasza rekrutację na stanowisko elektromonter w Rejonie Energetycznym Krosno

Szczegóły ogłoszenia w pliku do pobrania:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Rzeszów ogłasza rekrutację na stanowisko elektromonter w Rejonie Energetycznym Sanok

Szczegóły ogłoszenia w pliku do pobrania:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Rzeszów ogłasza rekrutację na stanowisko pomocnik elektromontera w Rejonie Energetycznym Rzeszów

Szczegóły ogłoszenia w pliku do pobrania:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Rzeszów ogłasza rekrutację na stanowisko referent ds IT w Centrali Oddziału w Rzeszowie

Szczegóły ogłoszenia w pliku do pobrania: