PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów informuje o wszczęciu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektor Departamentu Specjalistycznego.