PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Rzeszów ogłasza rekrutację na stanowisko inspektor nadzoru w Centrali Oddziału/Departament Eksploatacji i Rozwoju