PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Rzeszów ogłasza rekrutację na stanowisko inspektor nadzoru w Departamencie Eksploatacji i Nadzoru/Centrala Oddziału