PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin

sekretariat Zarządu: 81 710-57-02

fax: 81 744-23-39

 

NIP: 9462593855

KRS: 0000343124

REGON: 060552840

 

Wysokość kapitału zakładowego:
9 729 424 160.00 zł
(w całości opłacony)