Akcja realizowana jest we współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej i ośrodkami wychowawczymi. Kolorowe plecaki trafiają do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekuńczych. W plecakach uczniowie znajdują zeszyty, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki i inne materiały szkolne. Wartość każdej wyprawki wynosi około 130 zł.

Spotkania z dziećmi często przybierają formę festynów i pikników rodzinnych, a dzieci bardzo chętnie uczestniczą w konkursach, mini-zawodach sportowych i zabawach. Podczas prowadzonych przy tej okazji „energetycznych lekcji” uczą się również, czym jest energia elektryczna i jak unikać niebezpieczeństw związanych z prądem.

 

Foto: Dzieci z Lublina i okolic po otrzymaniu „energetycznych tornistrów” oraz od prawej: Wojciech Lutek, Prezes PGE Dystrybucja, Edyta Bujalska-Pawlak,  Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Andrzej Kuchciak, Dyrektor Generalny lubelskiego oddziału PGE Dystrybucja.

Akcja została zainicjowana 14 lat temu przez łódzkich energetyków. Wówczas pierwsze tornistry z dobrą energią pojechały do wychowanków Domu Dziecka w Grotnikach. W kolejnych latach do akcji dołączali podopieczni innych łódzkich ośrodków wychowawczych, m.in. dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz dla dzieci niesłyszących. Od sześciu lat, kiedy do akcji przystąpiły wszystkie Oddziały Spółki, jej beneficjentów w większości typują miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej Już po raz drugi akcja „Energetyczny Tornister” swoim zasięgiem objęła też inne spółki z Grupy Kapitałowej PGE oraz Fundację PGE.

W inicjatywę PGE Dystrybucja włączają się również władze samorządowe. We wszystkich Oddziałach uroczystościom i piknikom towarzyszą przedstawiciele administracji państwowej i lokalnych samorządów – wojewodowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie oraz posłowie na Sejm RP.

W tym roku PGE Dystrybucja łącznie przekaże najmłodszym uczniom blisko 3 tysiące  tornistrów „pełnych energii”, powiększając liczbę obdarowanych dotąd dzieci do 10 tysięcy. Podobnie jak w latach ubiegłych w ciągu niespełna dwóch tygodni odwiedziliśmy ponad 50 miejscowości w gminach leżących na terenie działania wszystkich Oddziałów Spółki: Białystok, Łódź, Warszawa, Lublin, Skarżysko-Kamienna, Zamość i Rzeszów.  Do akcji PGE Dystrybucja od kilku lat dołącza również Fundacja PGE wraz z pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej PGE: PGE EJ1, PGE GiEK oraz PGE Systemy.

 

- „Energetyczny Tornister” jest jedną z ważniejszych akcji PGE Dystrybucja z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Priorytetem dla naszej spółki jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne. Jednym z kluczowych celów realizowanych w ramach CSR są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi – osób niepełnosprawnych oraz dzieci z ubogich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym – powiedział Adam Rafalski, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja.

Adam Rafalski, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja
Adam.rafalski@pgedystrybucja.pl
Tel. 695 101 053
pgedystrybucja_oSpolce_site