Kolejna inwestycja PGE Dystrybucja dotyczy budowy kablowo-napowietrznej linii 15kV od stacji „Leśna” do linii napowietrznej 15kV Pisz – Nida.  W ramach projektu wybudowane zostanie: pole liniowe 15kV  w stacji SN/nn ST Nr 08-399 „Leśna” (zlokalizowanej przy ul. Leśnej w miejscowości Pisz)  oraz linia kablowa 15kV o łącznej długości 7,9 km od stacji ST Nr 08-399 „Leśna” do projektowanego słupa linii napowietrznej 15kV Pisz-Nida. Głównym celem planowanych prac jest stworzenie warunków do przyłączania odnawialnych źródeł energii rozlokowanych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz zwiększenie niezawodności dostaw energii w tym regionie.

 

fotowoltaika-i-wiatraki26.jpg

- Konsekwentnie realizowany plan inwestycyjny PGE Dystrybucja systematycznie poprawia jakość dostaw energii elektrycznej do naszych odbiorców. Projekt modernizacyjny zrealizowany na terenie gminy Pisz jest szczególnie istotny ze względu na zwiększenie możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii, tak ważnych w tej części naszego kraju – powiedział Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Projekt „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gminy Pisz w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”, dofinansowany w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego zostanie zrealizowany przez białostocki Oddział PGE Dystrybucja w latach 2019-2020.

PGE Dystrybucja Oddział Białystok zrealizował w ubiegłym roku na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu zadania inwestycyjne na rekordową kwotę ponad ćwierć miliarda złotych. Ze względu na bardzo ambitne plany modernizacyjne a także program kablowania sieci SN tegoroczne  inwestycje białostockiego Oddziału spółki wzrosną o kolejne kilkadziesiąt milionów złotych. Większe nakłady na budowę linii, stacji, zabezpieczeń i automatyki oraz przyłączenia są kluczowe ze względu na intensywny rozwój północno-wschodniego regionu Polski.

 

pgedystrybucja_oSpolce_site