Białostocki oddział PGE Dystrybucja został wyróżniony w kategorii filantropia i sponsoring za wzorową współpracę z Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku otrzymała PGE Dystrybucja Oddział Białystok. W imieniu spółki nagrodę  odebrał Grzegorz Torebko, dyrektor Rejonu Energetycznego Ełk. 

 

nagroda-elk.jpg

Ścisła współpraca Oddziału Białystok z ZSME rozpoczęła się od podpisania na początku roku szkolnego 2016/2017. Jest to jedna z wielu tzw. dobrych praktyk stosowanych przez spółkę, która pozwala promować zawód elektryka wśród uczniów, wybierających szkołę techniczną. Regularne zajęcia prowadzone w Rejonie Energetycznym Ełk porządkują u przyszłych elektryków posiadaną wiedzę w zakresie produkcji, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Kolejną korzyścią dla uczniów, wynikającą ze współpracy z PGE Dystrybucja, jest możliwość odbywania praktyk zawodowych. Dzięki nim młodzież ma okazję poznać tajniki zawodu elektryka korzystając z najnowocześniejszych na rynku pomocy dydaktycznych, które urozmaicają zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych.

Nagroda „Ełcki Bocian” wręczana jest osobom i instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju powiatu ełckiego. Wyróżnienia przyznawane są w ośmiu kategoriach: edukacja i wychowanie, kultura fizyczna, turystyka i ekologia, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój i wspieranie przedsiębiorczości, rozwój samorządności lokalnej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat i aktywność społeczna oraz filantropia i sponsoring.

pgedystrybucja_oSpolce_site