Operator podaje, że jeśli dojdzie do realizacji zawartych umów o przyłączenie i wydanych warunków przyłączenia, moc nowych przyłączonych źródeł odnawialnych do jego sieci zostanie powiększona o kolejne 3100 MW. Spółka realizując postanowienia ustawy Prawo energetyczne zamieszcza na swojej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł. Z zestawienia wynika, że operator posiada moce przyłączeniowe źródeł, nie uwzględniając niezrealizowanych umów o przyłączenie i wydanych warunków przyłączenia w 2012 roku, w wysokości 3430 MW z tendencją wzrostową do 2016 roku do 4485 MW. Według spółki, potencjalni wytwórcy przygotowując się do złożenia wniosku o przyłączenie źródeł powinni uzyskać informacje o obszarach, na których istnieją już dziś dostępne moce przyłączeniowe. Informacje te dostępne są na stronie internetowej operatora. Spółka może odmówić przyłączenia, w przypadku braku technicznych warunków przyłączenia na danym obszarze. PGE Dystrybucja jest w trakcie opracowania „Ekspertyzy dla programu rozwoju sieci 110 kV”, który to program po zatwierdzeniu i realizacji umożliwi przyłączanie dodatkowych mocy źródeł wytwórczych.

pgedystrybucja_oSpolce_site