W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny między innymi zwrócił uwagę, że inwestor popełnił błędy formalne - nie dotrzymał określonego w prawie terminu zapłaty zaliczki. Spór toczył się ponad 3 lata. Dotyczył głównie warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej Farmy Wiatrowej Kolniszki do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Spółka wyliczyła opłatę na podstawie przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, nakładów na wszystkie niezbędne inwestycje, które umożliwią przyłączenie Farmy oraz jej pracę bez ograniczeń - z pełną mocą. Inwestor - nie zgodził się z kalkulacją Spółki i odwołał się do Urzędu Regulacji Energetyki. 19 października 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nakazującą zawarcie umowy o przyłączenie do sieci Farmy Wiatrowej Kolniszki. Oplata wyliczona przez URE była znacznie niższa niż wyliczona przez PGE Dystrybucja. Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji. Sąd Okręgowy i Apelacyjny orzekły, że odmowa przyłączenia do sieci była uzasadniona. To kolejny spór w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej rozstrzygnięty przed Sądem na korzyść Spółki PGE Dystrybucja. 7 września 2012 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił prawomocny wyrok w sprawie przyłączenia Farmy Wiatrowej Dąbrówka Polska. Sąd uchylił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uzasadniając, że Regulator oraz inwestor nie wykazali istnienia warunków dla przyłączenia do sieci. Wcześniej Sąd Najwyższy rozstrzygnął na korzyść Spółki skargę kasacyjną w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej Dąbrówka Polska do sieci PGE Dystrybucja. Spór toczył się od 2009 roku i także dotyczył warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej.

pgedystrybucja_oSpolce_site