Dzięki współpracy z Powiatem Przasnyskim, PGE Dystrybucja Oddział Warszawa rozpoczyna nową inwestycję - budowę nowego odcinka linii 110 KV o długości ok. 24 kilometrów. Budowa linii będzie realizowana jednocześnie z konieczną przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej, kolidującej z nowobudowaną linią WN. Inwestycja znalazła się na liście projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego. Potrwa do końca 2013 roku. Budowa linii 110 kV jest powiązana z budowaną przez Powiat Przasnyski drogą powiatową Przasnysz – Krasnosielc. Linia 110 kV Przasnysz–Chorzele połączy istniejącą w Przasnyszu stację 110/15 kV z planowaną do realizacji stacją 110/15 kV w miejscowości Chorzele. Spółka podaje, że stworzenie nowego układu pracy sieci pozwoli na poprawę parametrów energii dostarczanej do odbiorców na tym terenie i sprawniejsze przyłączanie nowych obiektów, ale też pozytywnie wpłynie na ograniczenie strat przesyłowych.

pgedystrybucja_oSpolce_site