Pierwszym etapem projektu jest opracowanie „Analizy wykonalności projektu GIS dla PGE Dystrybucja S.A.”, która będzie realizowana przez PGE Systemy. Rezultatem wykonanych prac będą usystematyzowane informacje, kluczowe dla powodzenia projektu GIS, w tym propozycja strategii wdrożenia systemu oraz zakres realizacji projektu GIS w PGE Dystrybucja. Obecnie w Oddziałach PGE Dystrybucja funkcjonują systemy GIS o zróżnicowanym poziomie nasycenia informacją o sieci, wykorzystujące różne narzędzia analityczne. Docelowy system będzie zawierał kompletną, interaktywną mapę obszaru działania PGE Dystrybucja z odwzorowanymi na niej obiektami sieci, powiązaną z bazą danych o elementach sieci elektroenergetycznej. Finalnie system GIS łączyć będzie czysto narzędziową funkcjonalność systemu z zadaniami realizowanymi na co dzień przez pracowników Spółki. Istotne zagadnienia do opracowania na pierwszym etapie projektu, to między innymi: docelowy kształt systemu GIS oraz współpraca z systemami SCADA i SAP. Ponadto zostanie przygotowany optymalny proces paszportyzacji danych o majątku sieciowym uwzględniający migrację danych z funkcjonujących aktualnie w oddziałach różnych systemów GIS. Ze względu na skalę przedsięwzięcia – PGE Dystrybucja obejmuje swym zasięgiem ok. 40 procent obszaru kraju, a suma aktywów przekracza 16 mld zł – całość projektu stanowić będzie duże wyzwanie dla Spółki. Operator szacuje, że proces implementacji systemu GIS wraz z pełną i aktualną bazą danych będzie trwał około 5 lat.

pgedystrybucja_oSpolce_site