W ciągu sześciu miesięcy 2013 roku w PGE Dystrybucja wydanych zostało blisko 37 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. Struktura wydanych warunków rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, w oddziale Warszawa wydanych zostało ponad 23 proc. wszystkich warunków, w pozostałych oddziałach: Skarżysko Kamienna ponad 15 proc., Łódź-Teren ponad 14 proc., Rzeszów ponad 13 proc., Białystok ponad 11 proc., Lublin ponad 8 proc., Zamość blisko 8 proc., zaś w oddziale Łódź-Miasto blisko 7 proc. Ponadto w pierwszym półroczu br. w spółce określono 549 warunków przyłączenia Odnawialnych Źródeł Energii na łączną moc 358 MW. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. przyłączono ponad 27 tys. nowych odbiorców oraz 11 odbiorców/wytwórców o mocy przyłączeniowej powyżej 2 MW.

pgedystrybucja_oSpolce_site