Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 195/2017 z dnia 15.12.2017 r.

Uchwałą z dnia 21.12.2017 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. wprowadził Taryfę do stosowania.

Taryfa będzie obowiązywała od dnia 01.01.2018 r.

pgedystrybucja_oSpolce_site