Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa oraz zapewnieniem niezakłóconego funkcjonowania i eksploatacji wskazanej infrastruktury. Naruszenie niniejszego zakazu skutkować będzie kierowaniem stosownych powiadomień do Policji lub Straży Miejskiej, z wnioskiem o podjęcie środków prawnych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z zm.).

pgedystrybucja_oSpolce_site