PGE Dystrybucja przeprowadzi proces łączenia Oddziału Łódź Miasto i Oddziału Łódź Teren w celu unifikacji procesów biznesowych, systemów i narzędzi informatycznych, modelu funkcjonowania w zakresie strukturalnym i społecznym oraz wykorzystania najlepszych praktyk z obu Oddziałów. W opinii spółki, istniejące na terenie województwa łódzkiego dwa oddziały uzupełniają się w sposób naturalny – jeden obsługuje odbiorców Łodzi, natomiast drugi pozostałą część województwa łódzkiego i część województw ościennych. W związku z istniejącą komplementarnością struktur organizacyjnych obu oddziałów, spółka zamierza stworzyć wspólną organizację, która w sposób ujednolicony będzie realizowała zadania OSD na terenie całego województwa łódzkiego. Połączenie oddziałów zmniejszy docelowo koszty funkcjonowania nowej struktury. Operator podkreśla, że dzięki wykorzystaniu efektu skali i synergii podniesie jakość świadczonych usług, w tym kontaktu z klientem, który będzie obsługiwany w biurach obydwu oddziałów. Jednocześnie zaznacza, że dzięki wprowadzeniu najlepszych praktyk z obu oddziałów zwiększy się również efektywność pracy oraz nastąpi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych. Zarząd PGE Dystrybucja podkreśla, że wszystkie działania będą prowadzone są z poszanowaniem gwarancji zachowania uprawnień pracowniczych zawartych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy.

pgedystrybucja_oSpolce_site