• Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018

  13.03.2018

  Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.24.4.2018.JCz z dnia 27.02.2018 r., zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018.

 • Informacja o aktualizacji IRiESD dotyczącej OZE

  07.03.2018

  Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych zakończyło właśnie proces konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej OZE

 • PGE Dystrybucja przygotowuje się na powrót bocianów do Polski

  20.02.2018

  W miejscowości Kozubszczyzna koło Lublina pracownicy lubelskiego Oddziału PGE Dystrybucja uczestniczyli w montażu ochronnych podestów i ochraniaczy, które mają na celu zapobieganie zbliżaniu się bocianów do przewodów linii 15 kV. To  kolejne działanie, które energetycy realizują we współpracy ze Stowarzyszeniem „Szansa dla Bociana”.

 • PGE Dystrybucja na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego

  14.02.2018

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk  wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami pracodawców województwa lubelskiego. Celem spotkania było opracowanie planu działania na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim. PGE Dystrybucja reprezentował rzecznik prasowy, Adam Rafalski.

pgedystrybucja_oSpolce_site